Zbor članov KD Nit

Dobili smo se na Miklavževo in se obdarili z mnogo dobrimi načrti za leto 2017.
Privoščili smo si tudi pico in se imeli lepo.
Pridružila sta se nam dva nova člana, Ivan Lavrenčič in Goran Gorjup, oba spretna v besedah.

Predsednica Silva Mlekuž je povzela vsebinsko delovanje društva v tem letu:

Marca smo izvedli prireditev »Prestopimo z Gregorčičem pomladni prag«, ko smo v vsako gospodinjstvo kobariške občine (z izjemo breginjskega kota, ki ima svojo pošto) poslali zgibanko s poezijo.

Junija je sledila slikarska razstava »Krajina«, kjer sta razstavljala domačina Ivo Uršič in

Rože in slike v Zeleni hiši, Kobariška krajina, 2015

Rože in slike v Zeleni hiši, Kobariška krajina, 2015

Ivo Manfreda. Na dan odprtja smo imeli tudi kulturni program z glasbo, poezijo in

Vabilo na likovno razstavo I. Uršiča in I. Manfrede, Kobariška krajina, 2015

Vabilo na likovno razstavo I. Uršiča in I. Manfrede, Kobariška krajina, 2015

pogovorom z razstavljalcema. Istega meseca smo z branjem pesmi sodelovali na prireditvi »Mi za nas«, ki jo je organizirala ZKD Tolmin. Konec junija smo v Jevščku v sodelovanju s KS Livek prvič organizirali dogodek »Prav'ca za Nježno«. Na podstrešju  livškega kulturno-etnološkega spomenika »Nježna hiša« smo

Pravljice v Nježni hiši, Jevšček 2016

Pravljice v Nježni hiši, Jevšček 2016

prebirali stare in nove pravljice, predstavili pa smo tudi potek obnove Nježne hiše s konzervatorko Andrejo Ščukovt, ki je vodila obnovo.

Julija smo v Tolminu v baru Paradiso organizirali Beneški pesniško-glasbeni večer, kjer so z branji nastopile naše članice iz Benečije,

Andreina, Margherita, Claudia in Silva, Beneški večer v Tolminu, 2016

Andreina, Margherita, Claudia in Silva, Beneški večer v Tolminu, 2016

prepeval pa je Barski oktet. Avgusta smo na povabilo Zdravka Duše dogodek ponovili na Večerih pred dnevi poezije in vina v Volčah na Lukatelovi guni. Julija je  sledil livški krajevni praznik »Jakobovo«, na katerem smo letos sodelovali tako, da smo predstavili in med ljudi poslali knjižico pravljic, ki smo jo izdali po večeru pravljic v Jevščku. V njej so pravljice posoških in benečanskih avtorjev, tudi v narečju.

Septembra smo v goste povabili popotnika Agni in Gregorja Kelta, ki sta v enem letu prehodila 3.600 km, od tega sta štiri mesece hodila brez denarja. Prostor za njuno potopisno predavanje nam je odstopila tolminska knjižnica.

Oktobra smo izvedli tradicionalni Ladin večer, letos že šesti po vrsti. Na njem smo

Vabilo na Ladin večer 2016

Vabilo na Ladin večer 2016

predstavili knjižico naših novih pesmi, ki smo jo tudi letos izdali prav za to priložnost. Pesmi smo tudi prebrali, imeli pa smo tudi glasbene goste D'Butls in pogovornega gosta pesnika Milana Ježa. Rdeča nit

Milan in Silva, Ladin večer 2016

Milan in Silva, Ladin večer 2016

dogodka je bilo domoljubje, navdih pa 110. obletnica smrti pesnika Simona Gregorčič.

Novembra smo z branjem in recitacijo Gregorčičeve poezije sodelovali na prireditvi, ki jo je ob že omenjeni 110. obletnici organizirala Občina Kobarid in se odzvali povabilu Literarnega društva Ris iz Idrije na Večer poezije, vina, pesmi in plesa v Cerknem.

Letos smo optimizirali tudi našo novo spletno stran kd-nit.si, ki je iz dneva v dan bogatejša, in kupili okvirje za našo slikarsko sekcijo. Prva jih bo uporabila Ina Stergar, ki je marca 2017 povabljena razstavljat v Kozino skupaj z ostalimi člani društva, ki bomo z branjem in zakusko sooblikovali program ob otvoritvi njene razstave.

Ivica Leban, ki skrbno bdi nad našimi finančnimi sredstvi nas je seznanila s tem, koliko denarja smo v tem letu uspeli pridobiti in porabiti,

Kaj pa v naslednjem letu?

Kaj pa v naslednjem letu?

vsi skupaj pa smo sestavili okviren načrt delovanja za naslednje leto:

Januarja ali februarja - Gostovanje društva Nit v Skriljah pri Ajdovščini na povabilo Krajevne skupnosti. KS poskrbi za prostor, glasbo, tehniko, pogostitev in ostalo organizacijo. Društvo Nit poskrbi za vsebino in izvedbo literarnega dela programa. Predvidena sredstva – morda za potne stroške. Organizacija Karmen, Goran, Silva, Marjeta, Ivanka. Delno vključimo Ladin večer 2016, s knjižico.

10. marec, petek ob 18h v Kozini - Likovna razstava Rosa mladega jutra (monotopije, barvni tuš), Ine Stergar. K sodelovanju vabi pesnice iz Benečije, s kulturno etnološkim programom (poezija, zakuska itd). Radi bi, da jo predstavi Margherita. Organizacija: Ina, (morda še Andreina), skupaj s Patricijo Dodič, knjižničarko iz Kozine. Predvidena sredstva 70 e + potni stroški. V Kozini nudijo prostor in tehnično ter medijsko podporo. Razstava bo odprta do konca marca.

23. marec ob 18h v Goriški knjižnici - Glasbeno, likovno literarni dogodek v počastitev svetovnega dne poezije. Društvo bo povabilo še nekaj pesnikov, pesnic iz Benečije, Furlanije, poskrbelo za glasbo, likovna dela. Knjižnica nudi prostor, tehniko, vabila … Predvidena sredstva 200 e. Organizacija: Ivanka, Karmen, Goran, Marjeta.

Aprila - Srečanje nekaj slovenskih kulturno umetniških društev v Špetru. Povabili bomo Literarno društvo Ris iz Idrije, KUD »Božo Račič« iz Adlešičev, Bele Krajine in morda še koga. Organizacija: Margherita, Marjeta. V sodelovanju s KD Rečan_Aldo Klodič, Institutom za slovensko kulturo. Namenjena sredstva s strani KD Nit: 300 e.

V tednu ljubiteljske kulture, 12. maj – 21. maj 2017, bomo pripravili likovno razstavo z literarnim vložkom. Organizacija: Ina, Rok. S poudarkom, naj dogodek organizira Občina Kobarid, društvo pa poskrbi za izvedbo programa.

Pravljice v Špetru. Organizacija: Karmen in Margherita

Junija bi v Zeleni hiši v Kobaridu bi pripravili likovno razstavo dveh mladih umetnic, domačink iz Kobarida. Organizacija: Ina in Rok v sodelovanju z MKUD-om. Predvidena sredstva 300 e.

Junija in julija -V juniju branje pravljic v Nježni hiši v Jevščku in izdaja knjižice Pravce za Nježno. Sobota 10, 17. ali 24. junij? Organizacija: Silva, Rok, Mila. Sodelovanje je že potrdila KS Livek s Katjo Roš, povabili bi pa tudi Renato Lapajne. Knjižico bi predstavili julija na Jakobovo. Predvidena sredstva: 600 e. Za sredstva bi se prijavili na razpis Občine Kobarid. Za knjižico lahko poskrbi Marjeta. Brali naj bi na dan nedelje, v juniju.

23. – 29. julij - Zamejskidej. V okviru glasbenega festivala Metaldays bi v sklopu spremljevalnih prireditev eno popoldne nastopilo nekaj glasbenih skupin iz Benečije (BK Evolution, Zmotjens …, in folklorna skupina iz Rezije. V kolikor bi honorarji presegali finančne zmožnosti, bi program prilagodili. Natisnili bi tudi zloženke v slo-angl-ita o nastopajočih in slovenski manjšini v Italiji in jih ponudili obiskovalcem Metaldays. K sodelovanju bomo poskušali pritegniti tudi Občino Tolmin. V kolikor bi prišlo do spremembe lokacije v stari Tolmin pa tudi Društvo Dor. Organizacija Marjeta, Margherita, Silva. Predvidena sredstva 1000 e (če bo Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu odobril in sofinanciral ta projekt).

Avgusta?  - Prenos stalne fotografske etnološke razstave iz Potokov v Špeter. Za prenos in postavitev bi poskrbeli na KS Potoki. Društvo bi sodelovalo s poezijo. Organizacija: Ivan Lavrenčič, Ina, Margherita.

Fotografska razstava Roka Alboja. Organizacija: Marjeta, Rok, Silva. Predvidoma v sodelovanju s Knjižnico Tolmin.

V septembru, 3-4 ure dopoldan ali popoldan. Sobota 16. ali nedelja 17. september? Literarna delavnica na temo prostega verza z literarno zgodovinarko, kritičarko, prevajalko in pesnico Alenko Jovanovski v Klodiču, ki je sodelovanje potrdila. Za člane in zunanje goste. Organizacija: Marjeta, Margherita, v sodelovanju s KS Klodič in Institutom za slovensko kulturo. Predvidena sredstva 100 e in potni stroški.

Literarna delavnica s Petrom Semoličem, ki je sodelovanje tudi potrdil. Organizacija: Karmen, Marjeta. Predvidena sredstva do 500 e. Verjetno večkratna srečanja.

Verjetno v začetku oktobra - Sodelovanje društva na festivalu z likovnimi deli. Povezali naj bi se z Društvom likovnih amaterjev iz Tolmina. Organizacija: Ina, Rok, Silva.

4. ali 11. november?, sobota. Ladin večer. Organizacija: Silva, Ivica. Marjeta lahko delno lektorira. V jeseni. Za sredstva bi se prijavili na razpis Občine Kobarid. Predvidena sredstva: 600 e. Glasbena gostja Klarisa Jovanovič. V Kobaridu ali Tolminu. O podrobnostih se še pogovorimo.

Ponovitev Ladinega večera v Hotelu Dvorec. Organizacija: Silva, Ivica, Rok. O podrobnostih se še pogovorimo. Konec novembra? 24. ali 25. november?

Zaradi boljšega dela smo pošto preusmerili na naslov zastopnice društva, Silve Mlekuž. Glavni poštni naslov seveda še vedno ostaja na sedežu društva, Livek 11, zaradi birokratskih zahtev pa določili vodji literarne (Marjeta Manfreda Vakar v sodelovanju s Karmen Vidmar in Margherito Trusgnach) in likovne sekcije (Ina Stergar v sodelovanju z Rokom Albojem).

Tudi v naslednjem letu si želimo in se veselimo vaše prisotnosti,

KD Nit - Posočje, Benečija, Rezija
6. december 2016, Kobarid