Delovanje KD Nit v letu 2015

Leto 2015 je bilo za Kulturno društvo PoBeRe leto sprememb. Na rednem zboru članov, ki smo ga imeli aprila, je bil na tehtnici sam obstoj društva, pretehtala pa je misel, da ni vredno obupati na točki, ko smo končno dobili v uporabo društveni prostor in se približali peti obletnici, ki velja že za pravi mali jubilej društva.

Na nek način smo se torej prenovili (spremenili ime, od Zbora članov naprej smo KD Nit – Posočje, Benečija, Rezija, zamenjali vodstvo), po drugi strani pa se držimo tradicije, ki smo jo v tem letu utrdili s peto obletnico prireditve Ladin večer. Večina naših srečanj je potekala v duhu priprave na ta dogodek, ki se je odvil 30. oktobra v Kobaridu in je zajemal sodelovanje vseh sekcij oz. vseh članov društva, k soustvarjanju in sodelovanju pa smo povabili tudi zunanje lokalne ustvarjalce. Dogodek smo ponovili na Livku, v nekdanji šoli, kjer smo julija dobili v uporabo društveni prostor. Krajevna skupnost Livek nas je povabila k sodelovanju ob Livškem prazniku sv. Jakoba kjer smo v prenovljeni šoli, 26. Julija, pripravili razstavo o zgodovini in delovanju društva, spomnili pa smo se tudi naših štirih že pokojnih članov: Zlatka Smrekarja, Darka Rutarja, Vojka Rutarja in Alda Klodiča. Sodelovali sta literarna in likovna sekcija. Razstava je bila dobro obiskana in bila odprta vse do 18. oktobra, ko smo kot soorganizatorji sodelovali na prireditvi Burnjak, ki smo jo skupaj s Krajevno skupnostjo Livek, Športnim društvom Livek in Kulturnim društvom Gorenj konc pripravili v sodelovanju z Beneško planinsko družino.

Likovna sekcija Luna je to leto organizirala razstavo kobariških likovnikov, od 20. do 28. junija so razstavljali v Zeleni hiši v Kobaridu. Sodelovalo je deset članov, ki sicer razstavljajo tudi kot posamezniki in se udeležujejo raznih slikarskih extemporov, delavnic in razpisov. Kot društvo svoje člane spodbujamo k ustvarjalnosti in jim pomagamo pri predstavitvah. Tako smo 25. aprila pri predstavitvi knjige Slike pomagali članici Ivanki Kostantino. Le štiri dni pred tem, 21. aprila, smo se skupinsko udeležili literarnega večera s Kulturnim društvom Ris iz Idrije in sodelovali v pogovoru. Udeležujemo se tudi dogodkov, ki jih pripravlja naše prijateljsko Kulturno društvo Rečan. Skupaj z njim smo se poklonili spominu na našega pokojnega člana Alda Klodiča ter prisluhnili prireditvam V nebu luna plava ter Acqua di Acque v Benečiji. Radi se odzovemo tudi na povabila na delavnice, ki jih organizira JSKD. To leto smo se npr. številčno udeležili literarne delavnice z Davidom Bandljem, ki je trajala od konca februarja do začetka aprila in nas zelo obogatila.

Silva Mlekuž