Zlatko Smrekar: Sem tak kot sem (2011)

Že kot otrok se je Zlatko Smrekar zavedal, da je in bo pesnik in da bo lahko mirno odšel šele, ko bo za njim na papirju ostal spomin. Samo skupaj smo mu lahko izpolnili to željo. Ob tem pa se njegovi kolegi in kolegice v društvu dobro zavedamo, da smo to napravili tudi zase. V knjigo smo vključili vse. Za izbor se nismo odločili, saj smo želeli, da se ohrani čim več Zlatkovih misli, pa tudi dovolj usposobljene zanj se nismo počutili. Pesmi smo razvrstili v cikle. V knjigi Sem tak kot sem so pesmi iz osnovne šole, iz srednješolskega obdobja, nekaj jih je iz leta 1997, namenjene so ženi Slavici, potem pa sledijo novejše pesmi - od leta 2008 dalje. Velika večina pesmi iz obdobja osnovne in srednje šole je bila še v rokopisu, našli smo jih v šolskih zvezkih, blokih pa na pisemskih ovojnicah in celo na zavitkih cigaret Filter 57. Da so prišle v naše roke, se lahko zahvalimo Zlatkovim staršem in ženi Slavici. Zlatkova mama in sestra sta dva tedna od jutra do večera vestno in skrbno urejali njegovo literarno zapuščino in nam slednjič dovolili vpogled vanjo. Spremno besedo zanjo so napisali: urednica knjige, Marjeta Manfreda, Zdravko Duša, Milan Vincetič in Francka Šiljar-Rot, njegova nekdanja učiteljica slovenščine. Pesniško zbirko "Sem tak kot sem« smo predstavili 23. julija 2011 in istega leta, 13. avgusta, v Kobaridu in 23. avgusta na Večerih pred Dnevi poezije in vina v Volčah.

KD Nit

Zlatko Smrekar je bil že v otroštvu zlatko-gxxxzvest zapisovalec svojih občutij in misli v pesniški obliki. Sad njegovega življenjskega dela je pesniška zbirka, ki jo predstavljamo v tokratni izdaji EPIcentra. Obsega pet ciklov Zlatkovih pesmi; nekatere so iz časa, ko je drgnil šolske klopi v Kobaridu, iz srednješolskega obdobja, ki ga je preživel v Tolminu, ter iz časa služenja vojaškega roka. Sledijo cikli pesmi, posvečeni ženi Slavici, ter zadnji cikel, poln vprašanj, negotovosti, a tudi upanja. Kot je v zapisu v šestem ciklu zapisala Marjeta Manfreda Vakar, so Zlatkove pesmi »sprva polne prešernega in navihanega optimizma, v katerih pa se že kmalu po prehodu v srednjo šolo začuti neka težkost, nezadovoljstvo in nemoč. V njih se zrcalijo stiske mladega človeka, ki išče svojo identiteto v okolju, ki mu ni pisano na kožo. So tako osebno izpovedne kot tudi družbeno kritične, polne hrepenenja po ljubezni, človeški bližini, žalovanja in nemoči ter samokritičnih uvidov.« V šestem ciklu so zbrane besede slovesa in zahvale, njemu posvečene pesmi prijateljev, članov Kulturnega društva PoBeRe, ter zapis Fabiana Franzina. Nekatere pesmi spremljajo Zlatkove ilustracije iz šolskih zvezkov, nekaj pa jih je posebej za to zbirko narisala Lenka Hrast. Na zadnjih straneh knjige si lahko ogledate tudi prilogo fotografij z nedavnih literarnih srečanj in nastopov. Pesniško zbirko Sem tak kot sem pokojnega pesnika Zlatka Smrekarja je izdalo omenjeno kulturno društvo v sodelovanju z Zlatkovimi najbližjimi in drugimi.

Mateja Skok, Sočasnik, 28.9.2011

O knjigi:

NASLOV: Sem tak kot sem.
AVTOR PESMI: Zlatko Smrekar.
IZDALO IN ZALOŽILO: Kulturno društvo PoBeRe.
ILUSTRACIJE: Zlatko Smrekar in Lenka Hrast.
FOTOGRAFIJE: Marjeta Manfreda Vakar, Ivica Leban, Vladimir Kržišnik, Dario Mario Simaz.
LETO IZDAJE: 2011.
FORMAT: 14 x 22 cm.
VEZAVA: mehka.
ŠTEVILO STRANI: 253 strani.
NAKLADA: 400.

Ko sem dobil v roke knjigo, sem takoj pomislil na besede italijanskega pesnika Ungarettija, ki je pravil, da je celo pesniško delo enega avtorja, od prvega do zadnjega verza njegova avtobiografija. V tej zbirki najdemo Zlatkove misli, Zlatkovo življenje, cel njegov svet pa še nekaj več. Poznam res malo ljudi, ki v naših krajih, na našem območju »PoBeRe«, so znali in znajo združevati druge ljudi, ljudi, ki imajo različne izkušnje, vidike, starosti. Zlatko je bil (je) eden od tistih redkih, ki so znali to narediti, imel je tisto življenjsko in pesniško moč, ki jo imajo samo radodarne in polne življenja ljudi.«

Miha Obit