Spontani um

Spontani um (2020)
Dimitar Anakiev

Ko smo leta 2000 organizirali ustanovni kongres Svetovne haiku organizacije v Tolminu, so mi mnogi japonski pesniki - prišlo jih je nekaj deset - rekli, da tolminska alpska pokrajina zelo spominja na Japonsko. Prva slovenska haiku revija Prijatelj je izšla leta 1990 v Tolminu, prav tu pa je bila objavljena tudi prva antologija haiku poezije jugovzhodne Evrope z naslovom Vozli (Knots). Zato ni naključje, da je tudi prva pesniška zbirka tank izšla v Tolminu.
Zbirka Spontani um že ima svojo zelo uspešno angleško, japonsko in srbsko izdajo. Upam, da bo našla svoje mesto tudi v srcu slovenskih bralcev. Veliko zahvalo dolgujem Metodu Češku, ki je zbirko prevedel v istem slogu, kot je bila originalno napisana. Posvečam mu naslednjo tanko:

Prevedel je tanke
da bi prišle do ljudi
Metod Češek
a tam budizem in
njegov neposredni um

Zelo sem hvaležen tudi vodji literarnega društva Nit, Marjeti Manfreda, za prizadevanja, da knjiga Spontani um najde pot do slovenskega bralca.

V Radovljici, 12. 8. 2019
Dimitar Anakiev

Tanka (tudi Waka) je tradicionalna japonska pesniška oblika, ki vsebuje pet verzov: prvi in tretji verz imata pet zlogov, drugi, četrti in peti pa sedem. Gre torej za izjemno kratko pesniško obliko, ki temelji na skrajni zgoščenosti izraza.
Tanka sodi še danes med najpopularnejše pesniške oblike na Japonskem. Njen pomen je mogoče primerjati s pomenom soneta za Evropejce.
Tanka je oblikovno ostala nespremenjena do današnjih dni, pogosto pa sta se spreminjala njena vsebina in občutje. Iz tanke sta se pozneje razvili renga (verižna psem) in haiku.  (Wikipedia)