Kəku so ževele muaje nənəte Roža jən Janez


Neva Hussu se je rodila 19. maja 1952 v Banih, po domače pәr Banәh, blizu Opčin. Je predana zapisovalka in ohranjevalka starih običajev in slovenske besede ter aktivna članica Slovenskega kulturnega društva GRAD, JUS Bani in čezmejnega kulturnega društva Nit iz Tolmina. Organizira in vodi različne prireditve, skrbi za povezovanje ljudi na območju, kjer živi, spodbuja prostovoljstvo na kulturnem in rekreacijskem področju in podobno. S pisnimi prispevki ali drugače je sodelovala pri naslednjih publikacijah: Ondile čez Stari vrh (1993), Benečanәve Bane, rodbina Krevatin 1795 - 1997 (1997), Orlek in Orlečani (2012), Pešpot Burgstaller-Bidischini (2016), Ladin večer (2020), Naša beseda (2020), Ladin večer (2021).
V knjižici Kəku so ževele muaje nənəte Roža jən Janez Neva Hussu na poetičen način v narečju vasi Bani opisuje življenje svojih prednikov v času fašizma in vojne. Krasijo jo fotografije iz družinskega albuma.