Je daleč

Letošnja pomlad je prinesla novo pesniško zbirko tudi naši članici Marjeti Manfreda Vakar. Zbirka Je daleč - Sta lontano je dvojezična. Je sad njenega dosedajšnjega ustvarjanja, neke vrste izbor, in sodelovanja s pesniškimi prijatelji in prijateljicami iz Benečije in Furlanije. Izšla je pri založbi Culturaglobale v Krminu.

... v freski, ki jo je naslikala Marjeta Manfreda Vakar, se dejstvo, da je največji uspeh človeškega bitja ravno doseči harmonijo s svetom narave, ne kaže kot protislovje. Svet narave se pogosto konča, da ustvari temeljno pozabo naše egsistence, toda, če ga uspemo dojeti v njegovem bistvu, nam lahko dovoli postati delček velike duše sveta, ki ima privilegij biti nesmrtna.
(iz spremne besede Francesca Tomade)

KD Nit

https://info14236.wixsite.com/edizioni/marjeta-manfreda-vakar

 

Ni še komentarjev

Komentar